OBCH0DNÉ PODMIENKY PRI NÁKUPE CHAI LATTE, VÝROBKOV Z NEHO A DOPLNKOVÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB DOSTUPNÝCH NA WEB STRÁNKE chailatte.sk.

Prevádzkovateľ:
Drinkie, s.r.o.
Bratislavská 122
902 01 Pezinok
+421 948 555 145
objednavky@chailatte.sk
www.chailatte.sk

IČO: 47369442
DIČ: 2023838366
nie je platca DPH

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  91372/B.

Spoločnosť Drinkie, s.r.o. patrí medzi svetových distribútorov originál Chai Latte britskej spoločnosti Drink Me.

 

Vymedzenie pojmov

Kupujúci je každý návštevník nášho e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si ponúkaný tovar alebo službu.

Predávajúci je spoločnosť Drinkie, s.r.o. so sídlom Bratislavská 122, 902 01 Pezinok.

Tovar je akýkoľvek produkt alebo služba určený na predaj zverejnený na stránke www.chailatte.sk.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je predaj realizovaný.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje ich za účelom dodania tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 

Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platia tak ako sú vyobrazené na internetovej stránke www.chailatte.sk. Nie sme platcovia DPH, teda vyobrazená suma je konečná.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke nášho e-shopu v momente vykonania nákupu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Predávajúci môže kupujúcemu v prípade objednaného väčšieho množstva dodatočne poskynúť zľavu na tovar alebo službu. Zároveň po dohode s kupujúcim môže predajca požadovať zálohovú platbu vopred.

 

Objednávka

Objednávka vzniká na základe objednania tovaru alebo služieb uložených do košíka predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke (meno, adresa, atď.) a zvoliť si možnosti dopravy za objednaný tovar alebo službu.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi (ak to aktuálna situácia v e-shope umožňuje):
a) dobierka
alebo
b) hotovosť
alebo
c) bankový prevod
alebo
d) platba kartou online

 

Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný v čo najkratšom možnom čase, zväčša do 48 hod. v pracovné dni po vytvorení objednávky.

Ak tovar nie je dostupný na sklade, budeme vás e-mailom informovať o najskoršom možnom dodaní, prípadne si dohodneme alternatívne a pre vás vhodné riešenie.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra alebo iný právoplatný doklad o kúpe.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný alebo miesto prevzatia.

 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Možnosti prepravy tovaru:
a) prepravná spoločnosť DPD
b) osobný odber
c) Packeta (Zásielkovňa)

Predavajúci si vyhradzuje právo v prípade väčšej objednávky navrhnúť kupujúcemu zľavu za tovar, službu alebo dopravu, prípadne poplatok za dopravu poskytnúť zdarma i v prípade, že objednávka už bola vytvorená :).

Balné
Obalový materiál a vnútorná výplň, ktorá chráni tovar pred prípadným poškodením, sú poskytnuté na náklady predávajúceho (teda pre kupujúceho zdarma).

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré už bolo započítané v objednávke. O tejto skutočnosti musí kupujúceho vopred informovať e-mailom.

 

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia tovaru a vyplatenia plnej ceny za tovar a/alebo službu.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to i bez udania dôvodu. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Akceptácia stornovania bude potvrdená e-mailom, resp. telefonicky.

 

Reklamácia objednávky

Poškodený tovar je možné reklamovať.

Kupujúci je povinný si dodaný tovar skontrolovať pri jeho prevzatí a o prípadných zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať predávajúcemu výhradne písomne v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby tovaru, prípadne služby. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho, tj. na adrese Drinkie, s.r.o., Bratislavská 122, 902 01 Pezinok, tel.: +421 948 555 145.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do najbližšieho pracovného dňa.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu predávajúceho. Kupujúci je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, dokladom o kúpe alebo sprievodnými materálmi, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar alebo službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Vrátiť tovar bez udania dôvodu je možné len v neporušenom obale.

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@chailatte.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo objednávku alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sú:
a) kupujúci
b) predávajúci

Kupujúci je povinný:
a) prevziať si objednaný tovar
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
c) prekontrolovať neporušenosť obalu (dodaného balíka) resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní

Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, pokiaľ nie je inak dohodnuté
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky nevyhnutné dokumenty ako napríklad faktúru za tovar alebo doklad o kúpe.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, firma, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané primárne za účelom korektného a flexibilného vybavenia objednávky.

E-mail kupujúceho môže byť použitý výhradne len na marketingové účely spoločnosti Drinkie, s.r.o. za účelom zasielania reklamných informácií a akcií Chai Latte. Kupujúci ma právo sa kedykoľvek odhlásiť z doručovania tohto newslettra na konci každého e-mailu kliknutím na „asi sa chcem odhlásiť :(„.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so zhromažďovaním základných informácií o vytvorených objednávkach.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním „Odvolania so spracúvaním osobných údajov“ emailom na objednavky@chailatte.sk alebo na adresu spoločnosti Drinkie, s.r.o.

Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia tak ako sú uvedené v deň objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne akceptuje.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A,
P. O. BOX č. 5,
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru ba@soi.sk tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70.